نتایج مسابقات آزمایشگاهی

 پایه دهم ردیف نام ونام خانوادگی نام آموزشگاه نمره کتبی نمره عملی جمع کل امتیاز رتبه ۱ مهدی شیخی دیدار مهدی رمضانی خواجه نصیر ۵/۱۹ ۷۵/۵۴ ۲۵/۷۴ اول ۲ حسین عابدی محمدرضا ایمانی شهید موسوی ۷۵/۱۲ ۵/۴۷ ۲۵/۶۰ دوم ۳ یلدا صادقی زهرا حسنی دارالفنون ۲۵/۱۳ ۵/۴۰ ۷۵/۵۳ سوم ۴ مریم تیموری مهسا امیدوار توحید …

Continue reading ‘نتایج مسابقات آزمایشگاهی’ »

مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی متوسطه دوم

هفدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی مرحله منطقه ای علوم تجربی متوسطه نظری برای دانش آموزان پایه دهم ویازدهم  در مورخه ۱۳/۱۲/۹۷ در محل پژوهش سرای دانش آموزی با حضور گروه های منتخب آموزشگاههای شهرستان( ۷ گروه ۲ نفره) برگزار گردید. در این مسابقه دانش آموزان در دوبخش کتبی وعملی با یکدیگر به رقابت پرداختند وپس از …

Continue reading ‘مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی متوسطه دوم’ »

جلسه هماهنگی

جلسه هماهنگی ، انتخاب داوران وبرگزاری مسابقات هفدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی متوسطه دوم  روز پنجشنبه ۹/۱۲/۹۷ ساعت ۹ صبح با حضور مدرسین کتاب آزمایشگاه علوم ف سر گرو ههای آموزشی،مسئول پژوهشگاه وپژوهشسرا در محل پژوهش سرای دانش آموزی تشکیل گردید.در این جلسه پس از صحبت وتوجیه دستورالعمل توسط مدیر پژوهش سرا ونظرات همکاران مصوب شد …

Continue reading ‘جلسه هماهنگی’ »

منابع المپیاد نانو

علم نانو نگرش متفاوتی در مورد ظهور پدیده‌های جدید می‌دهد. در این نگرش، از کنار هم گذاشتن تعدادی برهم‌کنشِ ساده بین اجزای تشکیل‌دهنده سیستم، خاصیت جدیدی در کل سیستم، متفاوت با خواص اجزای آن، بروز می‌کند؛ چیزی که در شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای تا حدی مشاهده شده است. بنابراین، علوم نانو به ما نگرشی بنیادی در مورد …

Continue reading ‘منابع المپیاد نانو’ »

جلسه هیات امنا

اولین جلسه هیات امنای پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان رزن در آذرماه۹۷ با حضوراعضا در محل پژوهش سرا تشکیل شد.در این جلسه مدیرپژوهش سرا ضمن عرض خیرمقدم به تشریح اساسنامه  وارائه گزارش فعالیت های پژوهش سراپرداخت. در ادامه مدیر ومعاونین محترم اداره مطالبی را ایراد فرمودند.اعضا نظرات خود رادر خصوص برنامه ها و مسایل …

Continue reading ‘جلسه هیات امنا’ »

تجهیز کتابخانه پژوهش سرا با کتابهای جدید

حدود شش میلیون تومان صرف خرید کتابهای آموزشی وکمک آموزشی از انتشارات گاج، مبتکران، خیلی سبز ونشر الگو جهت تجهیز کتابخانه پژوهش سرا برای استفاده دانش آموزان پایه های دهم ویازدهم ودوازدهم در سال تحصیلی جدید گردیده است.

جلسه رابطین پژوهش سرا( همکاران ودانش آموزی)

جلسه باحضور رابطین همکار ودانش آموز (از هر آموزشگاه یک نفرهمکار ویک نفر دانش آموز) به عنوان رابطین پژوهش سرا درمدارس در محل پژوهش سرای دانش آموزی تشکیل شد . دراین جلسه ابتدا مدیرپژوهش سرا ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین به تشریح اهداف وبرنامه های پژوهش سرا در سال جدید  پرداخت وبه گزارشی از فعالیت …

Continue reading ‘جلسه رابطین پژوهش سرا( همکاران ودانش آموزی)’ »