کلاسهای تابستانی

کلاسهای آموزشی تابستانی روباتیک_ رایانه وریاضی برای دانش آموزان پایه های مختلف درپژوهش سرای دانش آموزی رزن درحال برگزاری است. دانش آموزان برگزیده این دوره ها در مسابقات لکوکاب مازندران شرکت خواهند نمود. همچنین. کلاسهای طرح کاشف برای دانش آموزان متوسطه اول ازروزشنبه ششم شهریور در پژوهش سرا برگزار خواهدشد.

نفرات برتر دوره آموزشی استانی نانو

دوره‌های آموزشی آشنایی با تجهیزات فناوری نانو با هدف آموزش تخصصی و کاربردی فناوری نانو به همت باشگاه نانو و همکاری ۱۳ آزمایشگاه دانش‌آموزی فناوری نانو، برای ۲۸۸ دانش‌آموز برگزیده استان‌ها برگزار شد. این دوره‌ها یک روزه و حدود ۱۲ ساعت در دو بخش تئوری و عملی انجام شدند. در بخش تئوری دستگاه‌های موجود در …

Continue reading ‘نفرات برتر دوره آموزشی استانی نانو’ »