نمایشگاه پژوهش سرا

بهمناسبت  هفته پژوهش نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی در محل پژوهش سرا ازتاریخ ۲۳/۹/۹۵ تا۵/۱۰/۹۵ دایر گردیده ودانش آموزان مدارس کلیه مقاطع از این نمایشگاه در حال بازدید می باشند . بازدید کنندگان ازنمایشگاه علاوه بردست سازه های دانش آموزان باانواع آزمایشها ،مشاهده نمونه های میکروسکوپی،تعیین گروه های خونی و… نیز آشنا می شوند.

نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی

نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی پژوهش سراهای استان درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی همدان از۱۴ تا۱۸ آذر ماه دایر می باشد.دراین نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی پژوهش سراهای استان به نمایش گذاشته شده که بازدید برای عموم آزاد است.علاقه مندان می توانند تا پنجشنبه از این نمایشگاه بازدید نمایند ساعت بازدید صبح ها۹تا۱۲ …

Continue reading ‘نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی’ »